التعليقات الخاصة بك

os criadores sao muitos inresponsaveis eles podia ter avisado q o jogo ia parar so o Brasil q esta sem o botao de jogar o jogo e muito bom mas eles podia ter avisado eu voto sim pro jogo voltar ao normal quem concorda vote aiiخدمة دعم العملاء من خلال UserEcho