0
Z odpowiedzią

Is My Tank 1.0 Safe?

Plar 6 lat temu Ostatnio zmodyfikowane przez Scientist 6 lat temu 1
I was looking for an browser for tanki online to choose and i got My Tank 1.0 is it safe
[link removed]

Odpowiedź

Odpowiedź
Z odpowiedzią
No, it is not safe! My Tank is a third-party application. The anti-cheat system can categorize it as cheating software and block your account.
DOBRZE, JESTEM ZADOWOLONY.
Znak zadowolenia przez Plar 6 lat temu
Odpowiedź
Z odpowiedzią
No, it is not safe! My Tank is a third-party application. The anti-cheat system can categorize it as cheating software and block your account.