Odpowiedź

Odpowiedź
Z odpowiedzią

No, only the damage increases.

Odpowiedź
Z odpowiedzią

No, only the damage increases.