Dlaczego nie można wymieniać się kontami?

Wersja pierwsza:

Dlaczego wymiana / sprzedaż konta jest zabroniona?

Każdy gracz, kiedy zaczyna grać w grę Tanki Online wyraża zgodę na przestrzeganie zasad gry ustalonych przez Tanki Online.

Regulamin ten mówi wyraźnie, że nie można wymieniać się kontami, udostępniać ich innym graczom, ani sprzedawać.


Dlaczego tak ustalono i co się dzieje, kiedy gracze wymieniają się kontami?

- spowoduje to kradzież konta i nie zawsze będzie możliwe jego odzyskanie;

- osoba, której konto zostanie pożyczone, może wykorzystać zasoby z hangaru, które na nim się znajdują, w tym również kryształy;

- wydane mogą zostać kryształy na zakup wież, kadłubów, czy zaopatrzenia, którego samemu nie chciało się zakupić;

- konto, które posiada więcej niż jednego właściciela będzie kontem "słabym", zaniedbanym, bez dobrych modyfikacji broni, co spowoduje, że nie będzie możliwości wygrania z silniejszym przeciwnikiem;

- inni gracze nie będą wiedzieli z kim grają, bo raz wejdzie na konto Józek, a innym razem Stasiu, a innym razem Marysia, a gracze przecież lubią się ze sobą kumplować i potem będą wynikały z tego różne nieporozumienia;

- pożyczając komuś konto należy wiedzieć, że tamta osoba może przyczynić się do tego, że konto dostanie bana albo stałą blokadę, gdyż na tym koncie może dojść do złamania zasad przez osobę, z niego korzystającą;

- jeżeli jest konto, do którego zna hasło więcej niż jedna osoba, czasem nawet jest niemożliwa gra na takim koncie, bo jak ciągle ktoś inny się loguje, to wyrzuca wtedy z bitwy gracza, a co za tym idzie, szkodzi się również drużynie, z którą się gra, gdyż bitwa może zostać przegrana ze względu na osłabiony skład;


Dlatego też moderatorzy czatu i administratorzy nakładają na graczy wymieniających się kontami tzw. bany, czyli zawieszenie, aby minimalizować te negatywne zjawiska.


Wersja druga:

Dlaczego wymiana/sprzedaż konta Użytkownika jest zabroniona?

Po pierwsze ma to swoje źródło w Umowie Licencyjnej, którą zawiera Użytkownik ze spółką Tanki Online Europe:

- gracz, który zakłada konto w tej grze, poprzez kliknięcie" Wyrażam zgodę" automatycznie potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje go bezwarunkowo, w przeciwnym wypadku nie może korzystać z gry

- w pkt.8.5 Umowy licencyjnej Użytkownika jest wyraźnie napisane, że:

"Użytkownik nie może ujawniać ani/lub przekazywać danych Konta osobom trzecim."

- w pkt.12.3:

"Tanki Online zabrania Użytkownikom sprzedawania, przenoszenia, oraz/lub nabywania Kont od lub na rzecz innych Użytkowników oraz innych osób trzecich. Użytkownik nie może przenosić wirtualnej własności/Kryształów pomiędzy różnymi Kontami Użytkownika, za wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 8.10. niniejszej Umowy."

- dalej to samo umieszczone jest w Zasadach gry, mówiących o tym, czego Użytkownikowi nie można robić:

- w pkt.2.1.8. Przeniesienie Konta lub pozostałych aktywów w Grze na osoby trzecie; "publikacja wszelkich ofert sprzedaży, kupna lub przeniesienia Konta lub aktywów w Grze, zarówno bezpłatnie, jak i za kryształy lub prawdziwe pieniądze, a także nakłanianie do powyższych czynności."


Czym skutkuje wymiana kont?

- kradzieżą konta, przywłaszczeniem sobie przez drugiego użytkownika konta wraz z zasobami i nie zawsze takie konto będzie możliwe do odzyskania;

- wyczerpaniem zasobów i kryształów, które znajdują się na koncie przez gracza, któremu to konto zostało udostępnione;

- nieplanowanych zakupów typu wieża, kadłub, farba czy też zasobów bitewnych za kryształy, które prawowity użytkownik konta zgromadził;

- spowodowaniem, że konto będzie „słabym kontem” bez dobrych modyfikacji broni, co będzie skutkowało brakiem możliwości wygrywania bitew z silniejszymi przeciwnikami;

- dezorientacją innych graczy ze względu na to, że nie będą wiedzieli, z jaką osobą grają, gdyż za każdym razem, ktoś inny będzie grał na danym koncie;

- niemożliwością zalogowania się lub ciągłym „wyrzucaniem” gracza z bitwy, gdyż w tym samym czasie na wspólne konto będzie logowała się inna osoba, a co za tym idzie uniemożliwiać to będzie normalną grę i spowoduje straty w drużynie, do której współużytkownik konta się loguje


Chcąc zapobiegać i uniemożliwiać graczom „wymianę kontami” Moderator Czatu stosuje w stosunku do graczy łamiących zakaz wymiany kontami odpowiednie bany.

This article was helpful for 55 people. Is this article helpful for you?