0
Answered

ne poluci; XT

superpapa526 1 year ago updated by Kamila (Модератор) 1 year ago 1

2019-11-09 v konteinete otkrilsia hornet xt, no okonca ne prohlo programma zavisla , no potom v garazze ja tak tank i ne obnaruzil

Answer

Answer
Answered

Здравствуйте!
Посмотрите в гараже- корпус/хорнет-устройства.
Пример  тут.

Answer
Answered

Здравствуйте!
Посмотрите в гараже- корпус/хорнет-устройства.
Пример  тут.