0
تم الرد عليها

Промокод на ХТ скин с танковстречи

HeIium منذ 1 سنة تم التحديث من قبل Kisa.Kisa (Модератор) منذ 1 سنة 1

Здравствуйте, на танковстрече я показал код, с пака tanki trip но мне на почту до сих пор не пришел промокод на ХТ скин!

Что делать?

Сколько ждать?

جواب

جواب
تم الرد عليها

Здравствуйте! Промокоды выданы. Если у Вас на почте ничего нет, обратитесь в тех. поддержку - https://tankionline.com/forms/free/ru/

جيد، أنا راض
علامة الرضا من HeIium منذ 1 سنة
جواب
تم الرد عليها

Здравствуйте! Промокоды выданы. Если у Вас на почте ничего нет, обратитесь в тех. поддержку - https://tankionline.com/forms/free/ru/

خدمة دعم العملاء من خلال UserEcho