+1
تم الرد عليها

Перевод

Marsber منذ 12 شهر تم التحديث من قبل Kamila (Модератор) منذ 12 شهر 1

Можно ли перевести кристаллы другу?

جواب

جواب
تم الرد عليها

Здравствуйте!
Перевести с  одного аккаунта на другой невозможно, можно только купить кристаллы другу.

جواب
تم الرد عليها

Здравствуйте!
Перевести с  одного аккаунта на другой невозможно, можно только купить кристаллы другу.

خدمة دعم العملاء من خلال UserEcho