0
تم الرد عليها

Почему не работает команда Воте?

roma200925 منذ 2 سنة تم التحديث من قبل Kamila (Модератор) منذ 2 سنة 1 1 مكرر

ПОЧЕМУ Я НЕМОГУ ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ИГРОКА В ВОТЕ? У МЕНЯ ПИШЕТСЯ ЧТО ( ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ ПРОИЗОШЛА ОШИБКА)

جواب

جواب
تم الرد عليها

Здравствуйте!

Значит Вы неправильно  копируете ник игрока или  набираете команду  Vote
https://help.tankionline.com/knowledge-bases/5/articles/2197-kak-pozhalovatsya-na-igroka-narushivshego-pravila

مكررة 1

جواب
تم الرد عليها

Здравствуйте!

Значит Вы неправильно  копируете ник игрока или  набираете команду  Vote
https://help.tankionline.com/knowledge-bases/5/articles/2197-kak-pozhalovatsya-na-igroka-narushivshego-pravila

خدمة دعم العملاء من خلال UserEcho