0
تم الرد عليها

Здраствуйте я не могу зайти в битву через флеш плеер захожу в битву когда зашел флеш плеер закрывается

goldolov_2017 منذ 3 سنة تم التحديث من قبل Color منذ 3 سنة 1 2 مكرر

جواب

جواب
تم الرد عليها

Приветствую!
Почистите SO - http://help.tankionline.com/topic/618892-kak-chistit-shared-objects/.

Проверьте, правильно ли набрана ссылка, нет ли лишних пробелов.

Проверьте настройки фаервола, возможно трафик блокируется им.

Почистите кэш Internet Explorer (http://help.tankionline.com/topic/618897-kak-pochistit-kesh-brauzera/) и попробуйте зайти через него.مكررة 2

جواب
تم الرد عليها

Приветствую!
Почистите SO - http://help.tankionline.com/topic/618892-kak-chistit-shared-objects/.

Проверьте, правильно ли набрана ссылка, нет ли лишних пробелов.

Проверьте настройки фаервола, возможно трафик блокируется им.

Почистите кэш Internet Explorer (http://help.tankionline.com/topic/618897-kak-pochistit-kesh-brauzera/) и попробуйте зайти через него.خدمة دعم العملاء من خلال UserEcho