0
تم الرد عليها

КАКИМ ОБРАЗОМ УМЕНЯ ЗАБРАЛИ ТРИ ПУШКИ М1 ,ПОСЛЕ ПРИВЯЗКЕ ПОЧТЫ К ИГРЕ

nik-s-9000 منذ 4 سنة تم التحديث من قبل Color منذ 4 سنة 1
تم الرد عليها

Вам стоит обратиться в тех.поддержку по этому поводу.

Адрес службы поддержки - help@tankionline.com

خدمة دعم العملاء من خلال UserEcho