0
تم الرد عليها

как оплатить одну сумму с двух телефонов(не хватает денег(100р) На одном телефоне 50 и на другом, как купить спец предложение)

OffSet منذ 4 سنة تم التحديث من قبل Color منذ 4 سنة 1

как оплатить одну сумму с двух телефонов(не хватает денег(100р) На одном телефоне 50 и на другом, как купить спец предложение)

تم الرد عليها

Воспользуйтесь другим сервисом для оплаты, например: Qiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney и т.д...
Перекиньте с ваших телефонов туда деньги и выйдет общая сумма, ну и воспроизведите оплату.

Инструкции по покупке кристаллов

خدمة دعم العملاء من خلال UserEcho