0
تم الرد عليها

Взломали мой e-mail

timur637_TURBO منذ 4 سنة تم التحديث من قبل Color منذ 3 سنة 1

Дорогие админы мой e-mail не давно взломали! Но СЛАВА БОГУ аккаунт не украли только я теперь не могу поменять e-mail так как все поменяли. Могу ли я поменять свой e-mail на другой?

تم الرد عليها

Обратитесь в тех.поддержку через спец. форму - http://tankionline.com/forms/retrieve/ru/

خدمة دعم العملاء من خلال UserEcho