+1
قيد المراجعة

Como eu entro no tanki online test server passo a passo ?

bielle11 منذ 11 شهر تم التحديث من قبل Aeronautico منذ 11 شهر 1
قيد المراجعة

Olá tankerPara acessar o tanki online ( test server )  deixarei um link logo a baixo.

Obs: não é sempre que ele estará abertoTANKI ONLINE TEST SERVER


Após entre-lo crie uma conta no mesmo e já estará apta para joga-lo e testar as novidades.Att:Equipe de moderação do Fórum e Help 

خدمة دعم العملاء من خلال UserEcho