0
Z odpowiedzią

How can I small the window of the game?

MGamer24 4 lat temu • Ostatnio zmodyfikowane przez Scientist 4 lat temu 1
I can´t small the window of the game.

Odpowiedź

Odpowiedź
Z odpowiedzią
Press + or - keys on your keyboard.
Odpowiedź
Z odpowiedzią
Press + or - keys on your keyboard.