Odpowiedź

Odpowiedź
Z odpowiedzią

Yes, they can be upgraded to 50% at max.

Odpowiedź
Z odpowiedzią

Yes, they can be upgraded to 50% at max.