+1
تم الرد عليها

Как узнать посмотрел модератор твоё предложение или нет.

barsuk-9 منذ 3 سنة تم التحديث من قبل Kamila (Модератор) منذ 3 سنة 1

Ну я на форуме написал идею. А как увидеть на рассмотрении она или отклонили??

جواب

جواب
تم الرد عليها

Здравствуйте!
На форуме в теме " Идеи и предложения"  можно только  разместить свою идею.
Принята Ваша идея или нет, модератор не  отписывает.

جواب
تم الرد عليها

Здравствуйте!
На форуме в теме " Идеи и предложения"  можно только  разместить свою идею.
Принята Ваша идея или нет, модератор не  отписывает.

خدمة دعم العملاء من خلال UserEcho